مشاوره و تأمین کالاهای برق و ابزاردقیق

ارائه مشاوره فنی و تأمین کالای جایگزین در راستای افزایش تولید ، راندمان و کاهش توقفات در صنایع
مشاوره و تأمین کالاهای برق و ابزاردقیق

مشاوره و تأمین کالاهای برق و ابزاردقیق

مشاوره و تأمین کالای برق و ابزاردقیق
امروزه با توجه به سرعت بالای پیشرفت علم و تکنولوژی بخصوص در تجهیزات الکترونیکی ، بسیاری از دستگاه ها و تجهیزات برقی نصب شده در صنایع کشور از رده ی تولید خارج شده و تأمین آنها سخت و در مواردی غیر ممکن می باشد و از طرفی با توجه به شرایط تحریمی حاکم ، امکان ارتباط با تأمین کنندگان اصلی جهت دریافت مشاوره ی قطعات جایگزین مقدور نبوده و در مواردی در صورت وجود امکان تأمین کالا از همان برند و شرکت تولید کننده ی قبلی ، این موضوع نیازمند بررسی فنی می باشد. در این راستا شرکت ناپکو با توجه به تجربه و دانش فنی کارشناسان خود، آماده است تا پس از بررسی تجهیزات نصب شده در صنایع، بصورت های ذیل در راستای افزایش تولید ، راندمان و کاهش توقفات، صنایع کشور را یاری نماید.

  • ارائه مشاوره فنی و انتخاب کالای جایگزین مناسب و تأمین این کالاها
  • مهندسی معکوس و تولید تجهیزات جایگزین
گروه فنی مهندسی ناپکو