کارت الکترونیکی کنترل شیر پروپرشنال هیدرولیک

گروه ناپکو یک گام فراتر رفته و با طراحی الگوریتم کاری پمپ کارت های دنیسون امکان ساخت و بومی سازی آن ها را فراهم نموده است.
کارت الکترونیکی کنترل شیر پروپرشنال هیدرولیک

کارت الکترونیکی کنترل شیر پروپرشنال هیدرولیک

شیرهای پروپرشنال (proportional valve) موجوددربعضی ازواحدهای هیدرولیک نصب شده در صنایع بزرگ نیازمند یک کارت کنترلی جداگانه هستند. مجموعه های هیدرولیک شامل پمپ هیدرولیک اصلی ، شیر پروپرشنال و پمپ کارت مربوطه معمولا ساخت یک شرکت بوده و فقط چند شرکت مشهور در دنیا فناوری ساخت چنین مجموعه هایی را دارند. یکی از بزرگترین این شرکت ها، شرکت دنیسون پارکر(Denison Parker) می باشد که در طی سال‌های اخیر تجهیزات آن به دلیل تحریم‌ها دیگر اجازه ورود به ایران را نداشته و این شرکت نیز شیر های قدیمی خود را از رده ی تولید خارج نموده و شیر های جدید را جایگزین آنها نموده است.شیرهای جدید جهت کار با پمپ کارت های قدیمی نیازمند تغییرات نرم افزاری می باشند که با توجه به در دسترس نبودن تیم های پشتیبانی دنیسون و قفل بودن نرم افزارهای موجود این شرکت در ایران، تیم ناپکو در مرحله اول تصمیم به باز کردن قفل این نرم افزار و ایجاد شرایط بروزرسانی برنامه پمپ کارت ها گرفت. عملیات فوق با موفقیت انجام و مشکل چند کارخانه ی مختلف به دلیل مستهلک شدن شیر های قدیمی حل گردید. با انجام این کار تجربیات بیشتری از عملکرد سیستم به دست آمد که تیم ناپکو را بر آن داشت تا یک گام فراتر رفته و با طراحی الگوریتم کاری پمپ کارت های دنیسون امکان ساخت و بومی سازی آن ها را فراهم نماید.پس از طراحی الگوریتم کاری پمپ کارت، ابتدا برد cpu پمپ کارت ساخته، برنامه نویسی و جایگزین برد cpu پمپ کارت دنیسون گردید و جهت رابط کاربری(operator panel) تنظیمات آن به جای نرم افزار کامپیوتری از تاچ پنل های موجود در بازار استفاده و پس از برنامه نویسی مورد استفاده قرار گرفت.

گروه فنی مهندسی ناپکو