دستگاه اندازه گیری سطح مواد

در آسیاهای گلوله ای مورد استفاده در صنایع معدنی اندازه گیری سطح مواد داخل آسیا جهت بهینه سازی عملکرد آن و جلوگیری از خالی شدن آسیا و آسیب به زره و یا پر شدن آن و سرریز مواد به بیرون؛ بسیار مهم می باشد
دستگاه اندازه گیری سطح مواد

دستگاه اندازه گیری سطح مواد

با توجه به در حال چرخش بودن این نوع از آسیاها ، امکان اندازه گیری سطح مواد با استفاده از حسگرهای معمول سطح سنجی مقدور نمی باشد. این دستگاه می تواند با استفاده از دو عدد حسگر القایی خود که در مجاورت آسیا نصب شده و وجود آن ها تداخلی در حرکت آسیا و همچنین چرخش آسیا مشکلی در عملکرد حسگر ها ایجاد نمی نماید ، سیگنال هایی متناسب با سطح مواد تولید و پس از ارسال آن ها به کنترلر اصلی و تحلیل این سیگنال ها در کنترلر ، سطح مواد را تشخیص و در قالب سیگنال الکتریکی استاندارد 4 تا 20 میلی آمپر به کنترلر بالادستی جهت مدیریت بار ورودی آسیا ارسال نماید.

اندازه گیری سطح مواد در آسیاهای گلوله ای با توجه به ساختار مکانیکی آنها با روش های مرسوم مانند خازنی ، هدایتی و ... امکان پذیر نبوده و نیازمند دستگاه و روش های متفاوتی برای اندازه گیری می باشند. از آنجا که عمده این نوع دستگاه ها، که روی آسیا های گلوله ای موجود در ایران نصب شده ساخت کشورهای اروپایی می باشند و با توجه به اینکه بسیاری از آنها در طی سالیان متمادی کار دچار آسیب و یا از کار افتاده اند، تأمین مجدد این تجهیزات از کشورهای اروپایی در ساده ترین حالت نیازمند هزینه ای بالغ بر ده هزار دلار می باشد که بدلیل همین هزینه گزاف در بسیاری از کارخانجات سیمان بدون فلافون عملیات بهره برداری انجام می شود. مسائل فوق این مجموعه رابرآن داشت که تولیداین دستگاه رادربرنامه ی کاری خودقراردهد.

گروه فنی مهندسی ناپکو